Česká Kamenice
Tel.:
+420 412 584 675
 
Fax:
+420 412 584 597
 
GSM:
+420 731 570 879
 
Děčín - Křešice
Tel.:
+420 731 570 876
 

Uhelné sklady

V našich skladech v České Kamenici i v Děčíně je každý den připraveno více druhů uhlí najednou. Chcete-li si ověřit, zda máme Vámi požadované uhlí skladem nebo jaká je případná lhůta dodání, stačí nás jen kontaktovat a zeptat se popř. také na podrobnější informace týkající se námi poskytovaného uhlí.
Na této stránce naleznete stručný výpis našeho běžného sortimentu plus jednotlivé informace o jejich vlastnostech. Vysvětlené zkratky a značky jsou všeobecně jednotné a za jejich výklad neručíme. Dotazy typu: “Je tento typ uhlí vhodný pro kotel X?” směřujte na pověřené odborníky, kteří se topnými tělesy zabívají především. Přejeme klidný a ničím nerušený výběr.
 
Tabulka produkce Severočeských dolů
DŮL Obch. označení Zrnitost v mm Hdaf prům. %
 
Vodík v hořlavině
 
Example1
Wtr prům. %
 
0bsah veškeré vody v původním stavu
 
Example2
Ad prům. %
 
Obsah popela v bezvodém stavu
 
Example3
Sr prům. %
 
Obsah síry v původním stavu
 
Example4
Srm prům. g/MJ
 
Obsah síry v původním stavu
 
Example5
Vdaf prům. %
 
Obsah prchavé hořlaviny
 
Example6
Qdafs prům. MJ/kg
 
Spalné teplo v hořlavině
 
Example7
Qri prům. MJ/kg
 
Výhřevnost v původním stavu v MJ/kg
 
Example8
hlušina nad 40 mm %
přípustný obsah v %
 
Klíč třídn. Druh paliva pops. nads. prach
DOLY BÍLINA 113 ko2
 
Kostka
 
Type1
40-100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 10 10 3
121 o1
 
Ořech
 
Type2
20-40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 3
122 o2
 
Ořech
 
Type3
10-25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 10
141 d
 
Drobné
 
Type4
0-25 5,7 29,6 13 0,84 0,50 51 30,0 17,0     10  
135 hp1
 
Hruboprach
 
Type5
0-10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9     12  
136 hp2
 
Hruboprach
 
Type6
0-10 5,6 26,5 13,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6     12  
151 ps1
 
Průmyslové směsi
 
Type7
0-30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
152 ps2
 
Průmyslové směsi
 
Type8
0-30 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0     10  
163 ps3
 
Průmyslové směsi
 
Type9
0-30 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5     10  
164 ps4
 
Průmyslové směsi
 
Type10
0-30 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4     10  
735** hp1AD
 
Hruboprach
 
Type11
0-10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4     12  
751** ps1AD
 
Průmyslové směsi
 
Type12
0-30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
DOLY NÁSTUP TUŠIMICE 162 ps2
 
Průmyslové směsi
 
Type13
0-40 5,6 34,0 34,0 - 37,0 1,8 1,60 - 1,76 52 28,6 10,5 - 11,5     10  
** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)
Používané značky, zkratky a výpočty
Základní druhy paliv:
ko
- kostka
hp
- hruboprach
 
o
- ořech
ps
- průmyslové směsi
 
d
- drobné
ts
- topná směs
 
(s indexem AD = aditivovaná produkce)
Význam používaných symbolů:
Qri
- výhřevnost v původním stavu v MJ/kg
ST
- teplota měknutí
 
Ad
- obsah popela v bezvodém stavu
HT
- teplota tání
 
Sr
- obsah síry v původním stavu
FT
- teplota tečení
 
Srm max.
- maximální měrná sirnatost
Sr
- síra původní
 
Sdt
- síra bezvodá
Sp
- síra pyritická
 
Wrt
- obsah veškeré vody v původním stavu
So
- síra organická
 
Qdafs
- spalné teplo v hořlavině
Sso4
- síra síranová
 
Hdaf
- vodík v hořlavině
St
- síra veškerá
 
WssK
- pyrogenická voda
tA
- teplota měknutí
 
WdafsK
- pyrogenická voda v hořlavině
tB
- teplota tání
 
sKds
- polokoks bezvodý
tc
- teplota tečení
 
Kdafc
- polokoks v hořlavině
TdsK
- dehet bezvodý
 
Vdaf
- obsah prchavé hořlaviny
TdafsK
- dehet v hořlavině
 
DT
- teplota deformace
GdsK
- polokoks v hořlavině
 
 
 
GdafsK
- plyn v hořlavině
 
Používané základní normy:
ČSN 44 1400
Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
 
ČSN 44 1402
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
 
ČSN 44 1304
Tuhá paliva, metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
 
ČSN 44 1313
Zásady vzorkování (ČSN ISO 5069-1,2)
 
ČSN 44 1314
Tuhá paliva – mechanické vzorkování (ČSN ISO 13909-1,2)
 
ČSN 44 1340
Třídící zkouška proséváním
 
ČSN 44 1352
Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti (ČSN ISO 1928)
 
ČSN 44 1377
Stanovení obsahu vody
 
ČSN 44 1378
Tuhá paliva. Stanovení obsahu popela (ČSN ISO 1171)
 
ČSN ISO 351
Stanovení obsahu veškeré síry – vysokoteplotní spalovací metoda
 
 
Podnikové stanovení veškeré síry modifikovanou metodou infračervené absorbce
 
Výpočty maximálních hodnot:
Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 4 u prané produkce vč. Směsí
Obsah bezvodého popela
Ad max = Ad prům + R
R = 3,5 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach
R = 5,0 pro drobné a průmyslové směsi
Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolů Bílina
Sdt = Sr . 100 / (100 - Wrt)
Srm prům = Sdm prům . ((100 - Wrt) / (Qri . 10))
Srm prům = Sdm prům . ((100 - Wrt) / (Qri . 10)) v g/MJ
Obsah podsítného (po) a prachu (p) v %
pomax = poodběr (tab.) + R
R = 3 pro kostku
R = 2 pro ostatní druhy tříděného uhlí
pmax (odběr) = podběr (tab.) + 1,0
 
 
0.001986026763916